Защита на личните данни


Ние, от davidwalker.bg, отдаваме изключително значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, съгласно съответните разпоредби относно защитата на личните данни - в частност на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), влязъл в сила на 25 май 2018 г. и Закона за защита на личните данни - за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни в рамките на посещението на нашата уеб страница.


Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. “Лични данни“ означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла или би могла да бъде използвана за вашето идентифициране (заедно с друга информация).

Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да изпратим до Вас. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.


Кой носи отговорност за личните Ви данни и как може да осъществите контакт?

"ДАВИД ВАЛКЕР БГ" ООД е администратор на Вашите лични данни и носи отговорност за законосъобразното им обработване.

ЕИК (БУЛСТАТ):  BG205520170
Адрес : гр. Варна, бул. Княз Борис 1, 42
МОЛ: Жана Живкова
Можете да се свържете с нас на имейл адрес info@davidwalker.bg или на тел. 0894 943 707

Какви лични данни събираме?

При посещението на нашата уеб страница се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

-Име и Фамилия;
-Адрес; -Телефон;
-Електронна поща;
-Банкова сметка;

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни.

Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.


Как събираме личните Ви данни?
Ние може да събираме лична информация за Вас по следните начини:
Данни, които самите Вие споделяте с нас:
– Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги;
– Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;
– Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;
– Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;
– Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка;


С каква цел обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме,за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия,Политиката за поверителност или други правила.


Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението Ви при сърфиране в нашия уебсайт, за да персонализираме Вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с Вашия профил.
Обработваме личните Ви данни и с цел изпълнение на законови задължения.


В случай че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.), обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.


Разкриване на лични данни пред трети страни
В дадени случаи с цел да предоставим услугите, които сте поискали от нас, може да споделим личната Ви информация с наши партньори.
Ние изискваме от всички наши партньори, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират в съответствие със закона.

Не разрешаваме никой от нашите партньори да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват личните Ви данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.


При доставка на поръчаните от Вас артикули ние използваме куриерските услуги на Еконт. За тази цел предоставяме на Еконт Вашите лични данни, които сте посочили за доставка.

Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием Вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания.

Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

Събираме ли информация от деца?

Нашите услуги не са предназначени за деца под 16 години и съзнателно не събираме лични данни на лица под 16-годишна възраст. В случай че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим.

Можете да ни помолите да престанем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.